Change Management

course

Aims of the course

- Študente seznaniti z dejavniki sprememb in njihovo analizo, vrstami in procesom sprememb, procesom in tehnikami managementa sprememb ter delom managerja sprememb v podjetjih in drugih organizacijah.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju managementa sprememb, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter jih na ta način usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju managementa sprememb.
- Študentom pomagati, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju managementa sprememb.

Course syllabus

1. Uvod v management sprememb
2. Dejavniki sprememb in njihova analiza
3. Spremembe, vrste sprememb in proces sprememb
4. Proces managementa sprememb
5. Spremembe in organizacijska struktura
6. Spremembe in organizacijska kultura
7. Spremembe, moč in konflikti
8. Spremembe in vodenje

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
 
To top of page