Management of High-tech Companies

course

Aims of the course

1. Spoznati posebnosti okolja, v katerem delujejo visokotehnološka podjetja.
2. Pridobiti znanja o vodenju razvoja tehnoloških produktov.
3. Razviti sposobnosti za management visokotehnoloških podjetij.
4. Spoznati novejše oblike sodelovanja med podjetji in posamezniki, ki jih omogoča tehnologija (platformne strategije, crowdsourcing).

Course syllabus

1. Značilnosti visokotehnoloških podjetij in njihovega okolja (dinamičnost, mrežni učinki, absorpcijska sposobnost, standardi itd.)
2. Vzorci sprememb tehnologij in trgov
3. Modularnost: inoviranje komponent vs. inoviranje arhitekture
4. Management razvoja novih produktov
5. Ustvarjanje in zajem vrednosti od tehnoloških inovacij
6. Platformne strategije, poslovni ekosistemi in crowdsourcing
7. Poslovni primeri: Amazon vs. eBay, Samsung Electronics, Outfit7, Eli lilly, Kodak/Polaroid

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
 
To top of page