EF SEB LU logo

Notranja logistika

course

Aims of the course

Predmet gradi na osnovah poslovne logistike in managementa proizvodnje. Študentu predstavi napredne koncepte managementa materialnih tokov v podjetjih, to je tokov proizvodov od vhodnih skladišč, preko proizvodnega procesa, do odpreme v distribucijsko mrežo.
Usposobiti študente za prepoznavanje problemov povezanih z zagotavljanjem učinkovitosti procesov interne logistike v podjetjih in analizo le teh. Posledično predvidevanje možnih razpletov, iskanje rešitev ter končno izbiro ustrezne poslovne odločitve, ki zasleduje izbrane cilje poslovne in proizvodne strategije. Poglobljeno razumevanje poslovnih modelov in konceptov na podlagi analize primerov iz prakse.

Course syllabus

Predmet vključuje predvsem vsebine analize, planiranja in managementa interne logistike v proizvodnih in storitvenih sistemov. Najprej gradi na osnovni analizi dinamike proizvodnih sistemov, kjer je poudarek na spoznavanju meril in analizi produktivnosti ter vplivu negotovosti. V nadaljevanju pa sledi uveljavljeni hierarhični strukturi planiranja proizvodnje v podjetjih, z agregatnim planiranjem proizvodnje, kapacitet in delovne sile, planiranjem zalog in terminiranjem proizvodnih operacij (MRP, »push-pull« princip) ter spoznavanjem modernejših pristopov k proizvodnji v obliki JIT, Kanban. Vsebine se močno navezujejo na napovedovanje povpraševanja, osnove uravnavanja zalog in logistike.

1. Management procesov in strategija podjetja
2. Analiza procesa in tokov skozi proces
3. Management variabilnosti in negotovosti v procesih
4. Proizvodnja v proizvodnih serijah
5. Simulacija proizvodnega procesa s konceptom stalnih izboljšav
6. Razvoj proizvodnih sistemov: od MRP, preko JIT do vitke proizvodnje
7. Push in pull proizvodni sistemi ter razlike v planiranju

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 13:00 in RZ-305
 
To top of page