Entrepreneurial Networks and Cluster Dynamics

course

Aims of the course

Razviti znanje o poslovni organiziranosti s poudarkom na podjetniške mreže in grozde v povezavi s tehnološkimi spremembami in rastjo.
Razviti raven teoretičnega razmišljanja o inovativnosti in ustvarjanju bogastva.
Razviti raven teoretičnega razmišljanja o podjetniških mrežah in grozdih.
Na primerih podjetniških mrež in grozdov v Slovenji in v svetu pridobiti razumevanje o pomenu specifične industrijske organizacije za gospodarsko rast in podjetniško inovativnost.
Pridobiti sposobnosti za iniciiranje podjetniških mrež in grozdov v praksi.

Course syllabus

1. Družbene mreže z vidika podjetnika: 1.1. osebno mreženje za pridobivanje sredstev ter nastanek in razvoj podjetja; 1.2. medorganizacijsko mreženje.
2. Metode analize mrež.
3. Mreženje podjetij v različnih prostorskih okvirih: 3.1. industrijska okrožja; 3.2. razvoj in rast grozdov; 3.3. mreženje in grozdi visoko tehnoloških podjetij; 3.4. grozdi znanja in sodelovanje med univerzami in gospodarstvom;
4. Strateški pristopi do grozdenja: 4.1. vladne politike držav OECD; 4.2. držav članic EU in drugih.
5. Uporabljanje podjetniških podpornih ekosistemov za rast podjetij.
6. Posebnosti mreženja v družinskih podjetjih.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 11:00 in P-328
 
To top of page