EF SEB LU logo

Prodaja in trženje za podjetnike

course

Aims of the course

- Predstaviti pomen trženja in prodaje za uspeh podjetnika.
- Predstaviti posebnosti prodaje in trženja v MSP in startupih.
- Seznaniti študente s prodajnimi orodji.
- Seznaniti študente s konkretnimi pristopi k prodaji in trženju v različnih kontekstih.
- Pripraviti študente za morebitno nadaljevanje študija vsebine predmeta.
- Spodbuditi študente k uporabi sodobnih pristopov za izboljšanje poslovanja.

Course syllabus

1. Trženje v podjetništvu, specifike za MSP in startupe
2. Iskanje tržnih priložnosti in razvoj trga
3. Digitalni marketing za podjetnika
4. Kaj je in kaj ni prodaja, zakaj jo potrebujemo
5. Prodajni proces in specifike v podjetništvu
6. Načini iskanja kupcev
7. Vzpostavitev kontakta
8. Razvoj prodajnega pitcha
9. Orodja prodajnega procesa
10. Pogajanja in postavljanje cene
11. Zaključevanje
12. Poprodajne aktivnosti
13. Specifike B2B in ostalih tipov prodaje

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: https://si.linkedin.com/in/lindic 
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 11:30 in P-337
 
To top of page