Tactical Business Planning and Control

course

Aims of the course

- Študente seznaniti s planiranjem in kontrolo kot dvema funkcijskima podsistemoma v okviru managementa, povezavo planiranja in kontrole z računovodstvom in kontrolingom, procesom taktičnega planiranja in kontrole, organizacijo taktičnega planiranja in kontrole ter posebnostmi taktičnega planiranja in kontrole v decentraliziranem podjetju.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju taktičnega planiranja in kontrole, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter jih na ta način usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju taktičnega planiranja in kontrole.
- Študentom pomagati, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju taktičnega planiranja in kontrole.

Course syllabus

1. Planiranje in kontrola kot funkcijska podsistema v okviru managementa
2. Povezava planiranja in kontrole z računovodstvom in kontrolingom
3. Proces taktičnega planiranja in kontrole
4. Organizacija taktičnega planiranja in kontrole
5. Taktično planiranje in kontrola v decentraliziranem podjetju
6. Kritična razprava o taktičnem planiranju in kontroli z vidika novejših managerskih konceptov

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
 
To top of page