EF SEB LU logo

New Venture Creation

course

Aims of the course

Razviti sposobnost timskega dela, prevzemanja odgovornosti in samoinciativega delovanja pri reševanju človeških, tehničnih in ekonomskih problemov povezanih z razvojem novih izdelkov in storitev.
Izdelati projekt razvoja novega izdelka ali storitve v okviru novega lastnega podjetja, v obstoječem podjetju, v lastnem družinskem podjetju ali v okviru svetovalnega projekta drugim podjetjem.
Razviti sposobnost dizajnerskega razmišljanja kot sodobne tehnike za reševanje problemov.

Course syllabus

Vsebina:
1. Dinamična podjetja in razvoj novih izdelkov in storitev v obdobju globalizacije (sistemi razvoja novih izdelkov in storitev, pregled tradicionalnega pristopa k razvoju, dizajnerski pristop - dizajnersko razmišljanje)
2. Pet korakov razvoja novih izdelkov in storitev (opazovanje, viharjenje možganov, hitro prototipiranje, prečiščevanje, izvedba)
2.1. Poslovna antropologija (opazovanje, pisanje dnevnika)
2.2. Prototipiranje (pregled orodij za prototipiranje, preproste prototipne metode, računalniško podprto prototipiranje)
2.3. Skiciranje kot orodje prototipiranja (tehnike hitrega skiciranja)
2.4. Prototipna delavnica (hitro prototipiranje z uporabo preprostih orodij s poudarkom na vseh fazah prototipnega postopka)
3. Poslovni načrt (sestavine poslovnega načrta: povzetek, opis podjetja, izdelek ali storitev, tržna analiza, strategija in izvedba, management, finančni načrt, priloge)
3.1. Poslovni model
3.2. Ustvarjanje nove vrednosti
3.3. Izbira oblike podjetja
3.4. Finančne projekcije
3.5. Poenostavljen poslovni načrt
4. Pregled dela najboljših slovenskih podjetnikov ali podjetnic in dizajnerjev ali dizajnerk (s poslovnimi primeri in gosti iz prakse)
5. Ekskurzija v slovensko podjetje, ki je razvilo svetovno priznan izdelek ali storitev
6. Prispevek različnih disciplin k ustvarjanju novih izdelkov ali storitev, podjetniškemu procesu in dizajnerskemu procesu

Poudarek pri delu pri predmetu je na razvoju podjetniške rešitve za temo, ki si jo študentje izberejo, in ustanovitev nove enote ali novega podjetja.
Delo bo potekalo praktično, s sistemom mentorstva za posamezne projekte.
Pomemben del predmeta predstavlja tudi uporaba sodobnih orodij za hitro prototipiranje in timsko delo in komunikacijo.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 11:00 in P-328
 
To top of page