Enterprise risk management

course

Aims of the course

Namen predmeta je pripraviti bodoče managerje v podjetjih na uspešno vključevanje in povezovanje upravljanja s tveganji v podjetju s strateško funkcijo vodenja podjetja. Predmet tako predstavi metodologijo upravljanja z različnimi vrstami tveganj, s katerimi se srečujejo upravljavci finančnega premoženja v različnih institucijah (podjetjih, bankah, zavarovalnicah, investicijskih in pokojninskih skladih).
Cilj predmeta je usposobiti študente za samostojno obravnavo teh tveganj. Pristop temelji tako na kvalitativnih kot tudi na kvantitativnih pristopih obvladovanja tveganj.

Course syllabus

1. Strateška usmeritev podjetja in vloga obvladovanja tveganj
2. Finančne izgube in pomen obvladovanja tveganja
3. Strateško tveganje
4. Projektno tveganje
5. COSO okvir obvladovanja tveganj
6. Merjenje, modeliranje in obvladovanje tržnega tveganja
7. Merjenje, modeliranje in obvladovanje kreditnega tveganja
8. Merjenje, modeliranje in obvladovanje likvidnostnega tveganja in tveganja spremembe obrestne mere.
9. Merjenje, modeliranje in obvladovanje operativnega tveganja
10. Celoviti pristop k obvladovanju tveganja.
11. Obvladovanje tveganj v globalni finančni krizi

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 0:00 in Zoom
  • Office Hours
  • Monday at 14:30 in P-303
 
To top of page