Business Process Management

course

Aims of the course

Seznaniti študente z možnostmi in metodološkimi pristopi prenove in informatizacije poslovanja. Poudarek je na poslovnem vidiku ter praktični uporabi.

Course syllabus

Osnovni koncepti
Digitalna preobrazba
Spoznavanje in modeliranje poslovnih procesov
Analiza poslovnih procesov
Prenova poslovnih procesov
Nenehno izboljševanje poslovnih procesov
Igrifikacija
Informatizacija poslovnih procesov z rešitvami ERP in orodji za avtomatizacijo poslovnih procesov
Vzpostavitev procesne organizacije
Spremljanje, merjenje in kontroliranje izvajanja poslovnih procesov
Management sprememb
Prenova poslovanja in organizacijska kultura
Referenčni modeli

 
To top of page