Contract Theory in Finance and Insurance

course

Aims of the course

Predmet se osredotoči na asimetrijo informacij med agentom in principalom, ki povzroči informacijske probleme, kot so moralni hazard, signaliziranje in napačna izbira. Zaradi informacijskih problemov pride do odmika od popolnega sveta, v katerem bi vsi udeleženci v financah in zavarovalništvu razpolagali z enakimi informacijami. Predmet tako med drugim obravnava informacijske probleme pri investicijski politiki podjetja, definira teorije optimalne strukture kapitala podjetja, in politiko dividend. Hkrati razloži bistvo delovanja finančnega posredništva in zavarovalništva. Predmet osvetli tudi, kako se v zavarovalništvu preprečuje moralni hazard in napačno izbiro (npr. uporabljajo se različne pogodbe, kjer se spreminja premija in kritje).

Course syllabus

Predmet analizira odnos med agentom in principalom (npr. med managerjem in lastnikom), kjer nepopolne informacije v veliki meri določajo pogodbeno razmerje. Študent se preko kratkega pregleda osnov mikroekonomije poda v preučevanje Teorije pogodb. Čeprav Teorija pogodb zaobjema matematično močna in zahtevna orodja, se v predmetu omejimo na osnovne matematične modele in koncepte. To v veliki meri zadostuje za analizo realnih problemov v financah, bančništvu in zavarovalništvu. S tem predmet razvije ekonomsko intuicijo, jo poveže z rigorozno – matematično – obravnavo in zagotovi študentom dovolj znanja za kasnejše samostojno obravnavanje znanstvenih prispevkov na tem področju oziroma za uporabo v praksi.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 14:30 in P-303
 
To top of page