EF SEB LU logo

Analiza podatkov za poslovno odločanje

course

Aims of the course

- Utrditi znanje o kvantitativnih in kvalitativnih analizah podatkov.
- Razviti razumevanje problematike v zvezi s strateškim poslovnim odločanjem in s taktičnim poslovnim odločanjem.
- Razviti sposobnosti za analitično odločanje.

Course syllabus

1. Strateško poslovno odločanje
1.1. Poslovno odločanje v razmerah gotovosti
1.2. Poslovno odločanje v razmerah negotovosti
2. Strukturiranje poslovnih ciljev
2.1. Določanje in predstavitev poslovnih ciljev
2.2. Razvijanje kazalcev za merjenje rezultatov
2.3. Razvijanje alternativnih poti za doseganje ciljev
3. Informacijski sistemi: obstoječi in prihodnji: Sistemi za podporo poslovnemu odločanju
3.1. Poslovno odločanje na podlagi podatkov
3.2. Porajajoče se rešitve v poslovnem odločanju
4. Analiza podatkov
5. Uporaba podatkov v poslovnem odločanju
5.1. Odločitveno drevo in njegova analiza
5.2. Razvijanje scenarijev za poslovno odločanje
5.3. Analiza stroškov in koristi
5.4. Investiranje in alokacija finančnih virov
6. Posebnosti analize podatkov za poslovno odločanje na ravni poslovnih funkcij

Course director(s)

  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-325
 
To top of page