EF SEB LU logo

Ekonomska politika in javne finance

course

Aims of the course

- Predstaviti osnove ekonomske politike in javnih financ.
- Seznaniti se z normativno in pozitivno teorijo alokacije javnih dobrin, teorijo javne izbire ter izbranimi temami iz optimalnega obdavčevanja.
- Seznaniti se s teoretičnimi izhodišči posameznih vrst davkov (dohodnina, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb itd.), ter njihovo uporabo pri izvajanju ekonomske politike.
- Poseben del je namenjen izračunu dejanskih (efektivnih) davčnih stopenj, mednarodnemu davčnemu okolju in mednarodnim davčnim sporazumom.
- Seznaniti se z ukrepi ekonomske politike na izdatkovni strani (subvencije).

Course syllabus

1. Teorija alokacije javnih dobrin, teorija javne izbire
2. Izbrane teme iz teorije optimalnega obdavčenja dohodka in potrošnje.
3. Posamezne vrste davkov (dohodnina, davek na dodano vrednost, davek od dohodka itd.)
4. Dejanske (efektivne) davčne stopnje
5. Mednarodno davčno okolje
6. Mednarodni davčni sporazumi
7. Drugi instrumenti ekonomske politike (subvencije itd.)

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 10:00 in RZ-102
 
To top of page