EF SEB LU logo

Instrumenti mednarodnega financiranja

course

Aims of the course

- Razviti temeljna znanja o instrumentih in tehnikah, ki se uporabljajo v cilju zavarovanja pred finančnimi tveganji v mednarodnem poslovanju.
- Spoznati študente z osnovnimi instrumenti, ki se uporabljajo v mednarodnem finančnem poslovanju, zlasti z instrumenti za financiranje izvoza.
- Naučiti študente uporabljati pridobljena teoretična znanja s področja instrumentov mednarodnega finančnega poslovanja v praksi oziroma v konkretnih situacijah.

Course syllabus

1. Mednarodno finančno okolje
1.1. Plačilna bilanca in devizni tečaji
1.2. Mednarodni paritetni pogoji
1.3. Mednarodni denarni sistem
2. Specifična tveganja v mednarodnih financah in zavarovanje pred njimi
2.1. Tečajna tveganja
2.2. Državna tveganja
3. Osnovni finančni instrumenti za financiranje mednarodne trgovine
3.1. Kredit prodajalcu
3.2. Kredit kupcu
3.3. Kreditna linija
4. Specializirani instrumenti za financiranje izvoza
4.1. Forfaiting
4.2. Vezana trgovina
5. Finančni instrumenti na mednarodnih trgih kapitala
5.1. Sindicirani kredit
5.2. Euroobveznica
5.3. Lastniški vrednostni papirji
6. Projektno financiranje
7.Specializirane institucije za financiranje mednarodne mednarodne menjave
7.1. Izvozne kreditne agencije
7.2. Mednarodne finančne institucije

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 14:00 in P-345
 
To top of page