EF SEB LU logo

Management uspešnosti

course

Aims of the course

- Razviti razumevanje o celoviti problematiki strateške in operativne managerske kontrole v podjetjih in drugih združbah.
- Spoznati najsodobnejša orodja za strateško in operativno managersko kontrolo.
- Spoznati izzive in rešitve na področju merjenja uspešnosti in managerske kontrole za zahtevnejše procese, kot so raziskave in razvoj (procesi inoviranja na sploh), kadrovske dejavnosti, informacijska tehnologija in informatizacija poslovanja in podobno.
- Spoznati posebnosti merjenja uspešnosti in managerske kontrole v nepridobitnih organizacijah.
- Razviti znanje in sposobnosti za načrtovanje in uporabo sistemov za merjenje uspešnosti in managersko kontrolo.

Course syllabus

1. Vloga in pomen merjenja uspešnosti in managerske kontrole pri usmerjanju vedenja zaposlenih;
2. Informacije (kazalci) za strateško in operativno managersko kontrolo;
3. Razvijanje celovitih sistemov za merjenje uspešnosti na ravni podjetja (združbe) kot celote (npr. Balanced Scorecard idr.);
4. Razvijanje celovitih sistemov za merjenje uspešnosti na ravni specifičnih oddelkov:
4.1. Raziskave in razvoj (procesi inoviranja)
4.2. Kadrovske dejavnosti
4.3. Informacijska tehnologija in informatizacija poslovanja
4.4. Drugi
5. Razvijanje celovitih sistemov za merjenje uspešnosti nepridobitnih organizacij;
6. Usklajevanje sistema za merjenje uspešnosti s sistemi nagrajevanja:
7. Obvladovanje tveganj za uspešno managersko kontrolo.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-325
 
To top of page