EF SEB LU logo

Nacionalno računovodstvo in input-output analiza

course

Aims of the course

Seznaniti študenta s standardnimi statističnimi koncepti makroekonomskih pojmov, kot jih je potrebno upoštevati v empirični analizi tržnih gospodarstev. Pri tem je osnova Sistem nacionalnih računov (SNA), ki so ga skupaj predlagali statistične agencije OZN, Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke, OECD in Evropske unije, predstavlja pa tudi metodološko osnovo za nacionalno računovodstvo Slovenije, kot se uparablja v Sattističnem uradu RS, Uradu za makroekonomske analize in Banki Slovenije. Omogoča odločanje za vodenje ekonomske politike in ocenjevanje njene
uspešnosti, je statistična podlaga ekonomskih modelov in sredstvo koordinacije državnega statističnega sistema.
Nadgradnja z input-output analizo omogoča študentu že samostojno modeliranje gospodarstva in uporabo teh modelov v praksi.

Course syllabus

1. Sistem nacionalnih računov (SNA) in njegove funkcije.
2. Drugi mednarodni standardni sistemi makroekonomskih statistik in povezave s SNA.
3. Institucionalni sektorji, transakcije, sredstva in obveznosti.
4. Proizvodne enote in proizvodi. Četverno računovodstvo.
5. Čas zajemanja in vrednotenje transakcij.
6. Računi sektorjev in računi transakcij
7. Finančni računi in računi premoženja
8. Matrike in drugi prikazi računov. Satelitski računi
9. Narodnogospodarski agregati in input-output tabele
10. Panožna struktura gospodarstva in input-output model
11. Input-output analiza proizvodnje, tehnologije, okolja, zaposlenosti, uvoza, dohodkov in stroškov, potrošnje in cen

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 14:30 in R-415
 
To top of page