EF SEB LU logo

Nadzor in regulacija finančnega trga in finančnih institucij

course

Aims of the course

- Pojasniti pomen regulacije finančnih trgov in ustanov.
- Spoznavanje bistvenih značilnosti regulacije različnih finančnih sektorjev (bančništvo, zavarovalništvo, kapitalski trg).
- Preučevanje razlik in uspešnosti različnih mednarodnih sistemov regulacije in nadzora.

Course syllabus

1. Osnovni namen regulacije in nadzora je zaščita interesov predvsem malih vlagateljev in varčevalcev.
2. Mali investitorji so izpostavljeni različnim tveganjem v različnih sektorjih finančnega sistema. Na primer: banke jamčijo za izplačila vlog medtem, ko na kapitalskem trgu takih jamstev ni. Regulacija in nadzor obeh segmentov finančnega trga se zato v svojem bistvu razlikujeta, a v določenih vidikih tudi prekrivata.
3. Namen predmeta je spoznavanje logike regulacije ter različnih pristopov nadzora in regulacije, ki so nujni za različne segmente finančnega trga.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page