EF SEB LU logo

Poslovanje s Centralno Azijo: Ključni vidiki in teme

course

Aims of the course

• Navezati poslovni stik s partnerjem iz Centralne Azije.
• Komunicirati in se uspešno pogajati s partnerjem iz Centralne Azije.
• Poiskati informacije in analizirati PESTLE okolje posameznega trga Centralne Azije.
• Oceniti tveganja pri poslovanju na posameznem trgu Centralne Azije.
• Identificirati poslovne priložnosti na posameznem trgu Centralne Azije.
• Opraviti tržno analizo za izbrani izdelek na posameznem trgu Centralne Azije.

Course syllabus

1. Uvod v predmet – Centralna Azija na geo-ekonomskem in -političnem zemljevidu 21. stoletja
2. Kratka zgodovina Centralne Azije
3. Pregled gospodarstev Centralne Azije: ključni ekonomski indikatorji, konkurenčnost in ključni ekonomski izzivi
4. Poslovna okolja Centralne Azije: podobnosti in razlike
5. Centralna Azija in svetovno gospodarstvo: zunanja trgovina in tuje neposredne investicije
6. Kulturne razlike, podobnosti in posebnosti Centralno-azijskih držav ter medkulturna primerjava z zahodom
7. Poslovna kultura, običaji in pogajanja v Centralni Aziji
8. Trženje in potrošniki v Centralni Aziji
9. Trajnostni razvoj in ključni izzivi
10. Predstavitve projektov

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 10:00 in P-214/2
 
To top of page