EF SEB LU logo

Projektno financiranje

course

Aims of the course

- Razviti temeljna znanja na področju projektnega financiranja.
- Spoznati študente z osnovnimi značilnosti in metodologijo ocenjevanja primernosti projektnega financiranja za financiranje posameznih projektov.
- Seznaniti študente z možnostmi, ki jih projektno financiranje ponuja ekonomskim subjektom pri financiranju različnih investicijskih projektov.
- Uvesti študente v konkretne primere ocenjevanja projektov, ki naj bi bili financirani po principu projektnega financiranja.

Course syllabus

1. Koncept projektnega financiranja
1.1. Projektno financiranje vs. podjetniškim način financiranja projektov
1.2. Udeleženci v projektnem financiranju in njihovi cilji
1.3. Prednosti in slabosti projektnega financiranja za različne udeležence
2. Razvoj projekta in upravljanje z njim
2.1. Faze projektnega ciklusa
2.2. Vloga sponzorjev in drugih investitorjev
2.3. Projektno podjetje
3. Finančna struktura projekta
3.1. Finančna dokumentacija
3.2. Viri kapitala (lastniški, dolžniški in kvazilastniški)
4. Pravna struktura projekta
4.1. Koncesijska pogodba
4.2. Druge pogodbe
5. Tveganja in njihova porazdelitev med udeleženci
5.1. Komercialna tveganja
5.2. Makroekonomska tveganja
5.3. Politična tveganja

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 14:00 in P-345
 
To top of page