EF SEB LU logo

Zgodovina zunanje trgovine

course

Aims of the course

Namen predmeta je analizirati trende v razvoju svetovne trgovine – od sporadičnih trgovinskih do sedanjih globalizacijskih trendov. Razumeti evolucijo svetovnih trgovinskih tokov pomeni razumeti razvoj posameznih svetovnih gospodarskih centrov skozi zgodovino, vzroke za njihov vzpon in njihov padec. Analiza razvoja zunanje trgovine omogoča tudi razumeti vzroke za cikle v trgovinski praksi in politiki posameznih držav in njihov vpliv na vzpon in zaton posameznih gospodarskih centrov.
Cilji predmeta so:
analizirati stopnje v razvoju svetovne trgovine v zadnjih 4 tisočletjih,
analizirati razvoj posameznih svetovnih gospodarskih centrov skozi zgodovino, vzroke za njihov vzpon in njihov padec,
razumeti razvoj trgovinskih praks in zunanjetrgovinske politike in njihov vpliv na vzpon in zaton posameznih gospodarskih centrov,
razumeti pojavne oblike in meje sedanjih globalizacijskih procesov.

Course syllabus

Predmet se izvaja v enem semestru in bo pokrival naslednje vsebine:
Stopnje in trendi razvoja svetovne trgovine v zadnjih 4 tisočletjih,
Vpliv zunanje trgovine na razvoj posameznih svetovnih gospodarskih centrov skozi zgodovino,
Razvoj evropskega gospodarstva – od Rimskega imperija do Evropske unije,
Razvoj trgovinskih praks in zunanjetrgovinske politike in njihov vpliv na vzpon in zaton posameznih gospodarskih centrov,
Globalizacija – trendi in meje v razvoju.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 13:00 in RZ-207
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 11:00 in R-306
 
To top of page