EF FELU logo

Doktorski program ekonomskih in poslovnih ved

  • Po strukturi in organiziranosti je primerljiv z najboljšimi doktorskimi programi v državah EU.
  • Namenjen je vsem, ki želijo svoja znanja izpopolniti z najnovejšimi znanstvenimi dognanji, poglobiti razumevanje s področja kvalitativne in kvantitativne analize ter uporabe analitičnih orodij.
  • Upošteva posebnosti doktorskih študijev – majhne skupine študentov, dobra in poglobljena temeljna znanja in široka možnost specializacije.
  • Omogoča tesno sodelovanje študentov z mentorjem, ostalimi študenti in pedagogi s področja, na katero se nanaša njegova doktorska specializacija.
  • Omogoča vključevanje študentov v mednarodne izmenjave s priznanimi tujimi akademskimi institucijami, saj je Ekonomska fakulteta v Ljubljani članica evropske mreže doktorskih programov EDAMBA, ter članica mreže doktorskih programov, ki jih ponujajo poslovne šole na območju centralne in jugovzhodne Evrope.

Vpis

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 26. junija 2017 oddati prijavo za vpis.

pdf icon Doktorska poletna šola

Dodatne informacije za doktorski študij

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani