Šolnina

Šolnina za doktorski program ekonomskih in poslovnih ved v šolskem letu 2015/16 znaša 4.500 EUR na letnik. Ob tem bi izpostavili, da intervjuji oz. preverjanja kandidatov za doktorske študente niso plačljiva oziroma so že vključena v ceno.

Kandidati, ki so zaključili študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, poleg šolnine plačajo tudi posamezne izpite za dosego potrebnih kreditnih točk, skladno z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani.

Vpis

  • Vpis za študijsko leto 2015/16 je zaključen. Razpis za vpis za študijsko leto 2016/17 bo objavljen februarja 2016.

Dodatne informacije za doktorski študij

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani