EF FELU logo

Šolnina

Šolnina za doktorski program ekonomskih in poslovnih ved v študijskem letu 2016/17 znaša 4.725 EUR na letnik. Ob tem bi izpostavili, da intervjuji oz. preverjanja kandidatov za doktorske študente niso plačljiva oziroma so že vključena v ceno.

Kandidati, ki so zaključili študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, poleg šolnine plačajo tudi posamezne izpite za dosego potrebnih kreditnih točk, skladno z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani.

Posnetek

informativnega

dne

Vpis

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 22. junija 2016 oddati prijavo za vpis.

pdf icon Doktorska poletna šola

Dodatne informacije za doktorski študij

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani