Šolnina

Šolnina za doktorski program ekonomskih in poslovnih ved v šolskem letu 2015/16 znaša 4.500 EUR na letnik. Ob tem bi izpostavili, da intervjuji oz. preverjanja kandidatov za doktorske študente niso plačljiva oziroma so že vključena v ceno.

Kandidati, ki so zaključili študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, poleg šolnine plačajo tudi posamezne izpite za dosego potrebnih kreditnih točk, skladno z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani.

Vabimo na informativni dan, ki bo v torek, 1. marca 2016 ob 17. uri.

Vpis

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 22. junija 2016 oddati prijavo za vpis.

Dodatne informacije za doktorski študij

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani