EF SEB LU logo

Šolnina

Šolnina za doktorski študijski program Ekonomske in poslovne vede v študijskem letu 2020/21 znaša 4.700,00 EUR na letnik. Ob tem bi izpostavili, da intervjuji oz. preverjanja kandidatov za doktorske študente niso plačljiva oziroma so že vključena v ceno.

Kandidati, ki so zaključili študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, poleg šolnine plačajo tudi posamezne izpite za dosego potrebnih kreditnih točk, skladno z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani.

doctoral

Vpis

Razpis za vpis v doktorski študijski program v študijskem letu 2021/2022 bo objavljen predvidoma v začetku februarja 2021.

Obvestilo doktorskim študentom (Spremembe in dopolnitve Pravilnika o doktorskem študiju UL)

pdf icon Pravila o doktorskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani