Šolnina

Šolnina za doktorski program ekonomskih in poslovnih ved v šolskem letu 2014/15 znaša 4.450 EUR na letnik.

Kandidati, ki so zaključili študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, poleg šolnine plačajo tudi posamezne izpite za dosego potrebnih kreditnih točk, skladno z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani.

Vpis

  • Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 20. junija 2014 oddati prijavo za vpis.

Dodatne informacije za doktorski študij

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani