EF SEB LU logo

Šolnina

Šolnina za doktorski študijski program Ekonomske in poslovne vede v študijskem letu 2021/22 znaša 4.700,00 EUR na letnik. Ob tem bi izpostavili, da intervjuji oz. preverjanja kandidatov za doktorske študente niso plačljiva.

Kandidati, ki so zaključili študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, poleg šolnine plačajo tudi posamezne izpite za dosego potrebnih kreditnih točk, skladno z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani.

doctoral

Vpis

Rok za oddajo prijav za študijsko leto 2021/2022 se je iztekel. Razpis za vpis v doktorski študijski program v študijskem letu 2022/2023 bo objavljen predvidoma v začetku februarja 2022.

pdf icon Pravila o doktorskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani