EF FELU logo

Šolnina

Šolnina za doktorski program ekonomskih in poslovnih ved v študijskem letu 2016/17 znaša 4.725 EUR na letnik. Ob tem bi izpostavili, da intervjuji oz. preverjanja kandidatov za doktorske študente niso plačljiva oziroma so že vključena v ceno.

Kandidati, ki so zaključili študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, poleg šolnine plačajo tudi posamezne izpite za dosego potrebnih kreditnih točk, skladno z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani.

Vpis

Razpis za vpis v doktorski študijski program v študijskem letu 2017/2018 bo objavljen predvidoma v začetku februarja 2017.

pdf icon Doktorska poletna šola

Dodatne informacije za doktorski študij

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani