EF SEB LU logo

Šolnina

Šolnina za doktorski študijski program Ekonomske in poslovne vede v študijskem letu 2022/23 znaša 4.700,00 EUR na letnik. Ob tem bi izpostavili, da intervjuji oz. preverjanja kandidatov za doktorske študente niso plačljiva.

Kandidati, ki so zaključili študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, poleg šolnine plačajo tudi posamezne izpite za dosego potrebnih kreditnih točk, skladno z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani.

doctoral

Rok za oddajo prijav za študijsko leto 2022/2023
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 17. junija 2022 oddati prijavo za vpis

pdf icon Pravila o doktorskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani