EF SEB LU logoV spodnji matriki so predstavljeni simptomi nemoči v prodaji.
Vprašaj se, koliko od teh simptomov je pristnih v vašem podjetju.Interpretacija rezultatov >>>

Premoč s strateško prodajo

Pogoji uspešnega poslovanja so se v zadnjem času precej spremenili. Z zasičenostjo trgov prodaja predstavlja ozko grlo pri izvedbi strategije. Imeti dober, inovativen proizvod je nujen, vendar nezadosten pogoj za vzdržno poslovno uspešnost. Ustvarjanje novih prodajnih priložnosti, obvladovanje dejavnikov nakupnega odločanja, komunikacijske veščine in spretnosti prodajnikov, sistemi nagrajevanja prodajnikov, odnos prodaje s trženjem, proizvodnjo in vrhnjim managementom, predstavljajo pomemben pogoj uspeha. >>>

doc. dr. Melita Rant, programska direktorica

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani