EF SEB LU logo

Metode raziskovalnega dela (dr. Dimovski Vlado)

course

Aims of the course

Osnovni namen predmeta je pripraviti študente za samostojno raziskovalno delo na področju poslovnih ved. Predmet uvaja študente v proces raziskovalnega dela v poslovnem svetu. Seznanja jih z ključnimi koncepti, metodami in tehnikami raziskovanja. Predmet je namenjen seznanitvi študentov s potekom raziskovalnega procesa kot tudi s samo implementacijo le-tega v obliki analize in priprave končnega poročila. Predmet je pomemben tudi za uvod za pisanje magistrskega dela, saj študentom daje osnovne metodološke napotke za pripravo magistrskega dela.

Course syllabus

Del 1: UVOD V POSLOVNE RAZISKAVE
1. Uvod
2. Raziskave v poslovnih študijah
Del 2: RAZISKOVALNI PROCES
3. Raziskovalni proces
4. Raziskovalni problemi
5. Zasnova raziskave
6. Merjenje
7. Viri podatkov
8. Zbiranje podatkov
9. Vzorčenje v empiričnih raziskavah
10. Priprava in analiza podatkov
Del 3: IMPLEMENTACIJA
11. Analiza kvantitativnih podatkov
12. Analiza kvalitativnih podatkov
13. Priprava končnega poročila

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 12:30 in R-407
 
To top of page