EF SEB LU logo

Multivariatna analiza (+2)

course

Aims of the course

- Z metodami multivariatne analize razširiti in poglobiti znanje statističnih metod in predstaviti možnosti njihove uporabe v analizi ekonomskih pojavov.
- Nadaljevati program statističnih metod dodiplomskega študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, predvsem predmetov Statistika 1 in Statistika 2, na srednji in delno višji ravni zahtevnosti.
- Spoznati nekaj najpomembnejših metod multivariatne analize.
- Spoznati delo s statističnim paketom.
- Razviti sposobnost uporabe statistične metodologije pri analizi ekonomskih pojavov.

Course syllabus

1. Ponovitev temeljnih pojmov statističnega sklepanja
2. Ponovitev ocenjevanja parametrov in preizkušanja domnev
3. Uvod v multivariatno analizo, priprava podatkov za multivariatno analizo
4. Regresijska analiza
5. Metoda glavnih komponent
6. Faktorska analiza
7. Diskriminantna analiza
8. Metode razvrščanja v skupine
9. Analiza omrežij
10. Korespondenčna analiza

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  • Skype: joze.rovan 
 
To top of page