EF FELU logo

Finančni management

course

Aims of the course

Temeljni namen predmeta je študente seznaniti s tistimi spoznanji sodobne teorije poslovnih financ, ki so našla svoje mesto v praksi.

Študentje bodo usvojili načine praktičnega reševanja poslovnofinančnih problemov z uporabo obstoječih modelov, pri čemer je namen vzpodbuditi študentovo ustvarjalnost pri ustreznih prilagoditvah obstoječih modelov, ki se uporabljajo za reševanje tovrstnih problemov. Predmet daje poseben poudarek prav temu.

V sklopu predmeta bodo predstavljene klasične in sodobne poslovnofinančne teme na zahtevnejši ravni.

Course syllabus

Vrednost denarja v času
Vrednotenje obveznic in delnic
Tveganje in donos
Dolgoročno finančno planiranje
Strošek kapitala
Vrednost podjetja in finančni management na osnovi vrednosti
Upravljanje s kapitalom
Vrednotenje opcij
Struktura kapitala
Politika dividend
Investicijsko bančništvo in finančna rekonstrukcija
Leasing
Hibridno financiranje
Upravljanje z obratnim kapitalom

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 14:00 in P-340
  • Office Hours
  • Tuesday at 13:00 in RZ-204
 
To top of page