EF SEB LU logo

Računovodstvo za managerje

course

Aims of the course

Osnovna načela stroškov in managerskega računovodstva bodo pri predmetu obravnavana skupaj s primeri iz prakse z namenom doseganja naslednjih ciljev:
- razumevanje in prepoznavanje primerov variabilnih in fiksnih stroškov ter razlaga razlik v vedenju teh kategorij stroškov
- definicija in primeri neposrednih in posrednih stroškov ter klasifikacij stroškov
- računanje točke preloma
- razlikovanje med procesnimi stroški in stroški naročanja ter prepoznavanje podjetij, ki uporabljajo eno izmed teh kategorij
- razlaga glavnih razlik med stroški po aktivnostih poslovnega procesa in tradicionalnim stroškovnim sistemom ter njun izračun
- razlikovanje med relevantnimi in irelevantnimi stroški in odločitvami
- razumevanje zakaj organizacije vodijo proračun in razumevanje kritik vodenja proračuna
- razumevanje vpliva poslovne strategije na upravljalsko računovodstvo

Course syllabus

1. Klasifikacije in koncepti stroškov,
obnašanje stroškov.
2. Analiza stroškov, količine in dobička
3. Tradicionalni stroški
4. Stroški po aktivnostih poslovnega procesa
5. Relevantni stroški za odločanje
6. Poslovodno računovodstvo za strateško
odločanje
7. Vodenje in urejanje proračuna

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 14:00 in D110
  • Office Hours
  • Tuesday at 13:00 in RZ-204
 
To top of page