EF SEB LU logo

Management človeških virov v športu

course

Aims of the course

Glavni cilji predmeta so usposobiti študente za:
- analizo ključnih odločitev in procesov pri managementu človeških virov v športu,
- razumevanje in uporabo teorij in modelov ter dobrih praks, ki so pomembne za management človeških virov v športu,
- razvoj dodatnih sposobnosti s pomočjo uporabe teoretičnih izhodišč managementa človeških virov v praktičnih primerih.

Course syllabus

1. Posebnosti managementa človeških virov v športu
2. Strateški management človeških virov v športu
3. Kontingenčni modeli oz. dobre prakse
4. Rekrutiranje in selekcija kadrov
5. Zagotavljanje uspešnosti
6. Usposabljanje, izobraževanje in razvoj kadrov
7. Motiviranje in nagrajevanje
8. Delo s prostovoljci

1. Specifics of HRM in sports
2. Strategic HRM in sports
3. Contingency models vs. best practices
4. Recruitment and selection
5. Performance management
6. Training and development
7. Motivation, compensation and reward systems
8. Managing volunteer staff

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-313
 
To top of page