EF SEB LU logo

Management človekovih virov v zdravstvenih organizacijah

course

Aims of the course

- razumeti povezavo med managementom s človeških viri in uspešnostjo zdravstvene organizacije prek strateškega MČV,
- kritično analizirati odločitve in procese, povezane z managementom človeških virov v zdravstvenih organizacijah,
- spoznati vidike managementa človeških virov v zdravstvenih organizacijah,
- spoznati najboljše prakse managementa človeških virov v zdravstvenih organizacijah.

Course syllabus

– Opredelitev MČV
– Povezava med ljudmi in uspešnostjo organizacije
– Strateški MČV
– Posebnosti strateškega MČV v zdravstvenih organizacijah
– Načrtovanje optimalnega števila zaposlenih v zdravstvenih organizacijah
– Kako poiskati in zadržati najboljše zaposlene
– Model zagotavljanje uspešnosti zaposlenih v zdravstvenih organizacijah – motiviranje in razvijanje zmožnosti
– Usposabljanje in razvoj zaposlenih v zdravstvenih organizacijah
– Plače in nagrajevanje zaposlenih v zdravstvenih organizacijah

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-313
 
To top of page