EF SEB LU logo

Davki in davčne obremenitve podjetij

course

Aims of the course

Cilj predmeta je študentom predstaviti delovanje javnih financ s poudarkom na davkih, ki jih plačujejo podjetja:
- Prikazati normativno in pozitivno teorijo alokacije javnih dobrin, teorijo javne izbire ter izbrane teme iz optimalnega obdavčevanja.
- Predstaviti teoretična izhodišča posameznih vrst davkov (dohodnina, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, itd.), vprašanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter proračunskega primanjkljaja in javnega dolga.
- Predstaviti primerjalno analizo davčnih olajšav na ravni podjetja ter izračune efektivnih davčnih stopenj.

Kompetence:
- Poznavanje pomena in delovanja fiskalnega sistema in ekonomskih posledic obdavčevanja.
- Poznavanje posameznih vrst davkov s teoretičnega vidika in konkretno na primeru Slovenije (poudarek na davkih, ki jih plačujejo podjetja.
- Sposobnost ugotavljanja davčnih obveznosti v konkretnih primerih iz poslovne prakse.
- Sposobnost izračunavanja in uporabljanja konceptov efektivne obdavčitve v praksi.
- Sposobnost iskanja in interpretiranja podatkov in informacij, povezanih z javnimi financami.
- Sposobnost kritičnega razmišljanja o temah, povezanih z javnimi financami.

Course syllabus

1. Normativna in pozitivna teorija alokacije javnih dobrin.
2. Teorija javne izbire.
3. Izbrane teme iz teorije optimalnega obdavčenja dohodka in potrošnje.
4. Teoretične osnove posameznih vrst davkov (dohodnina, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, neposredni davek na potrošnjo, premoženjski davki).
5. Harmonizacija posrednih in neposrednih davkov v Evropski Uniji.
6. Davki in davčne obremenitve podjetij (primerjalna analiza davčnih olajšav in izračuni efektivnih davčnih stopenj).
7. Javnofinančni prihodki in odhodki.
8. Proračunski primanjkljaj in javni dolg.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 10:00 in RZ-102
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 9:00 in D-112
 
To top of page