EF SEB LU logo

Ekonomika gospodarskih javnih sektorjev

course

Aims of the course

- Spoznati posebnosti poslovanja gospodarskih javnih služb.
- Razumeti potrebo po liberalizaciji trgov.
- Analizirati liberalizacijo trgov in njene učinke.
- Analizirati in razumeti vlogo javnega ter privatnega sektorja in partnerstvo obeh pri ponujanju storitev GJS.

Course syllabus

1. Opredelitev gospodarskih javnih služb
2. Privatizacija in lastninjenje GJS v Sloveniji in svetu
3. Partnerstvo javnega in privatnega sektorja: koncesije, BOT projekti, pogodbeno opravljanje dejavnosti
4. Cenovna in investicijska politika GJS: teoretični in praktični vidiki
5. Liberalizacija in regulacija GJS
6. Analiza posebnosti delovanja GJS
6.1. elektrika in plin
6.2. telekomunikacije (elektronske komunikacije)
6.3. transport
6.4. komunalne dejavnosti

Course director(s)

 • Office Hours
 • Wednesday at 14:30 in RZ-406
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 13:30 in RZ-405
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 10:00 in R-315/Zoom
 
To top of page