EF SEB LU logo

Italijanski jezik za posl. in eko. vede 2 (VPŠ)

course

Aims of the course

Razširiti znanje poslovne in ekonomske terminologije v italijanskem jeziku.
Predstaviti tehnike in izpopolniti obvladovanje spretnosti javnega nastopanja.
Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje.
Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Course syllabus

1. Aktualne vsebine s področja ekonomije in poslovnih ved
1.1. Bančništvo
1.2. Borza vrednostnih papirjev
1.3. Mednarodna trgovina
1.4. Računovodstvo
1.5. Oglaševanje izdelkov in podjetij
1.6. Drobnoprodaja
1.7. Franšizing
1.8. Ustanavljanje podjetij
1.9. Združitev in prevzemi podjetij

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 11:15 in R-206
 
To top of page