EF SEB LU logo

Načrtovanje trženja

course

Aims of the course

- Pokazati študentom, kako na povezovanja trženjskega znanja pripraviti načrt trženja.
- Razviti sposobnosti za sistematični pristop k načrtovanju trženja.
- Voditi študente korak za korakom od analize (Kje smo?) preko ciljev (Kam želimo priti?) do strategije in taktike (Kako bomo prišli tja?).
- Privzgojiti študentom potrebo po poglobljeni in kritični analizi kot nepogrešljivi podlagi za pripravo dobrega načrta trženja.
- Spodbuditi ustvarjalnost pri oblikovanju trženjskih strategij.

Course syllabus

1. Proces trženjskega načrtovanja
2. Analiza makro okolja
3. Analiza mikro okolja
4. SWOT analiza
5. Strateške usmeritve
6. Določanje ciljev
7. Oblikovanje strategije pozicioniranja
8. Programi za izvedbo strategije – trženjski splet
9. Potrebna sredstva, časovni načrt in zadolžitve
10. Spremljanje izvajanja trženjskega načrta

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 10:30 in P-323
 
To top of page