EF SEB LU logo

Načrtovanje trženja

course

Aims of the course

- Pokazati študentom, kako na temelju osnovnih znanj, ki so jih pridobili pri predmetu Temelji trženja, pripraviti načrt trženja.
- Razviti sposobnosti za sistematični pristop k načrtovanju trženja.
- Voditi študente korak za korakom od analize (Kje smo?) preko ciljev (Kam želimo priti?) do strategije in taktike (Kako bomo prišli tja?).
- Privzgojiti študentom potrebo po poglobljeni analizi kot nepogrešljivi podlagi za pripravo dobrega načrta trženja.

Course syllabus

1. Analiza sedanjega stanja na področju trženja
1.1. Potrebe kupcev in nakupni procesi
1.2. Prednosti in slabosti posameznih sestavin sedanjega trženjskega spleta
1.3. Analiza konkurentov
1.4. SWOT analiza
2. Oblikovanje ciljev trženja za vsak izdelek/storitev
3. Oblikovanje strategije pozicioniranja za vsak izdelek/storitev
4. Programi za izvedbo strategije - trženjski splet
5. Potrebna sredstva, časovni načrt in zadolžitve
6. Spremljanje izvajanja načrta trženja

Course director(s)

  • Office Hours
  • Thursday at 14:30 in P-323
 
To top of page