EF SEB LU logo

Vedenje porabnikov

course

Aims of the course

- Razviti interdisciplinarna znanja o vedenju porabnikov iz zornega kota trženjsko usmerjenih podjetij in končnih porabnikov.
- Pridobiti razumevanje temeljnih teoretičnih izhodišč, konceptov in raziskovalnih izsledkov za reševanje trženjskih izzivov v pogojih dinamičnega poslovnega okolja (močna in globalna konkurenca, tehnološki razvoj, naraščajoča osveščenost porabnikov).
- Razviti sposobnost za skupinsko delo, za analitično, kritično in kreativno razmišljanje pri aplikaciji teoretičnih in empiričnih spoznanj ter njihovi uporabi pri sprejemanje poslovnih odločitev.
- Nadgraditi znanja iz predmeta Temelj trženja in jih pripraviti za študij strateških trženjskih vsebin.

Course syllabus

1. Razumevanje porabnikov kot ključni dejavnik tržnega uspeha
2. Vpliv psiholoških dejavnikov na vedenje porabnikov
2.1 Proces zaznavanja
2.2 Teorije učenja, spomin in pomnjenje
2.3 Motivacija in vpletenost
.4 Stališča
2.5 Osebnost in samopodoba
3. Procesi odločanja
3.1 Klasični modeli odločanja končnih porabnikov
3.2 Proces odločanja in sprejemanje novih izdelkov
3.3 Proces odločanja gospodinjstev
3.4 Proces odločanja organizacijskih porabnikov
4. Vpliv zunanjih dejavnikov na vedenje porabnikov
4.1 Kultura
4.2 Družbeni in ekonomski vidiki: subkultura in družbeni razred
4.3 Medosebni vplivi, referenčne skupine in ustno izročilo
4.4. Življenjski slog
5. Vedenja porabnikov in družba
5.1. Aplikacija vedenja porabnikov za profitne in neprofitne organizacije
5.2. Porabništvo in zaščita porabnikov

Course director(s)

 • Irena Vida, PhD, Full Professor

 • Academic Unit for Marketing (Regular Member)
 • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
 • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
 • Office Hours
 • Friday at 13:00 in P-319 ZOOM
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 10:30 in P-323
 
To top of page