EF SEB LU logo

Ekonomika EU in Slovenija

course

Aims of the course

- Dopolniti znanje in razviti novo razumevanje procesov mednarodnega gospodarskega sodelovanja s poudarkom na posebnostih ekonomskih integracij in Evropske unije kot ene najbolj razvitih integracij.
- Oblikovati nova znanja in pojme s področja ekonomskih in institucionalno funkcionalnih posebnosti razvoja Evropske unije in položaja Slovenije v njej.

Course syllabus

1. Razvoj in zgodovina EU
2. Mednarodna menjava in teorija primerjalnih prednost: teorija absolutnih in relativnih primerjalnih prednosti
3. Prednosti mednarodne menjave z vidika družbene blaginje; vpliv uvedbe carin na mednarodno menjavo
4. Ekonomske integracije in teorija preferencialne liberalizacije
5.Najpomembnejše integracije v svetu; Svetovna trgovinska organizacija in ekonomske integracije
6. Učinki ekonomske integracije- teorija in empirična dejstva:
a) učinek na velikost trga in prihranke obsega v EU
b) učinki na trg dela in selitve v EU
c) dinamični učinki ekonomske integracije: vpliv na gospodarsko rast
7. Institucije in zakonodaja EU; Odločanje v EU; Pogoji za članstvo v EU in včlanitev Slovenije v EU
8. Zgodovinsko-ekonomski pregled nastajanja Evropske monetarne unije (EMU): Kača v predoru, Evropski mehanizem deviznih tečajev (ERM-I in ERM-II)
9. Evropska monetarna unija (EMU), Vstop Slovenije v EMU
10. Fiskalna politika EU; Pakt o stabilnosti in rasti; Problemi fiskalne politike EU in Slovenije
11. Večletni finančni okvir; Proračun EU
12. Aktualni ekonomski problemi EU in Slovenije

Course director(s)

 • Office Hours
 • Wednesday at 14:30 in RZ-406
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 10:00 in R-306
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 10:00 in R-315/Zoom
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 13:30 in RZ-405
 
To top of page