EF SEB LU logo

Makroekonomija 2

course

Aims of the course

- podati študentom teoretsko podlago za razumevanje makroekonomskih dogajanj s stališča tradicionalnih in sodobnih teorij,
- omogočiti študentom razumevanje razlik med različnimi teorijami in njihovimi implikacijami za ekonomsko politiko,
- seznaniti študente s teorijo in empiričnimi študijami konkretnih makroekonomskih problemov,
- Omogočiti študentom, da bodo sposobni samostojno analitično preučiti vzroke ekonomskih oscilacij, predlagati potrebne ukrepe ekonomske politike ter oceniti posledice posameznih ukrepov

Course syllabus

1. Uvod v makroekonomijo
2. Nacionalni računi, bruto domači proizvod
3. Ravnotežje na trgih blaga in keynesianski multiplikator
4. Vladne intervencije in fiskalna politika
5. Denar in finance
6. Ravnotežje na denarnih trgih in centralna banka
7. Ravnotežje na trgu blaga in denarja: model IS-LM
8. Trg dela: WS-PS model
9. Philipsova krivulja, brezposelnost in pričakovanja
10. Vsi trgi skupaj: AS-AD model
11. Kredibilnost in dolgoročne reforme
12. Makroekonomija odprtega gospodarstva: Mundell-Fleming model
13. Krize in javni dolg
14. Evropski monetarni sistem in kriza evra
15. Gospodarska rast, Solow model, modeli endogene rasti

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 13:00 in RZ-207
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 9:00 in R-302
  • To avoid waiting in front of the door for your turn, please send an email, I will try to give you a more detailed time slot.
  • ATTENTION:
 
To top of page