EF FELU logo

Podjetništvo

course

Aims of the course

- Narediti pregled osnovnih pojmov in dejstev s področja podjetništva.
- Spoznati osnovne podjetniške koncepte in aktivnosti, ki jih izvajajo podjetniki.
- Spoznati in razumeti vlogo podjetništva in podjetnikov ustanoviteljev v nacionalnem gospodarstvu.
- Seznaniti se s procesom in postopki planiranja novega podjetja in to aplicirati na konkretnem primeru. Razvijati podjetniške priložnosti. Preverjati podjetniške priložnosti. Obvladovati metodologijo razvijanja rešitev, tržne raziskave, preverjanja ekonomike. Izdelati poslovni načrt, uporaben za pridobivanje sredstev, graditev podjetniške skupine in nadzor doseganja zastavljenih ciljev.
- Preko skupinskega dela, povezanega z oblikovanjem poslovnega načrta, razviti sposobnosti dela v skupini.

Course syllabus

- Podjetniška perspektiva: Značilnosti in pomen podjetništva.
- Poslovne ideje in pristopi za razvoj rešitev
- Podjetniški pristop: Poslovni model. Rešitve in prototipiranje. Razumevanje kupcev in tržna raziskava. Postavljanje poslovnega modela. Preverjanje ekonomike poslovne zamisli. Priprava načrta trženja. Načrt proizvodnje in dizajna ter razvoja. Oblikovanje podjetniške skupine, pridobivanje ustreznih človeških virov. Pregled kritičnih tveganj.
- Finančno načrtovanje.
- Financiranje mladih podjetij.
- Pravice intelektualne lastnine
- Podjetniška rast in žetev.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 13:30 in P-328
  • Office Hours
  • Wednesday at 15:00 in P-307
 
To top of page