EF SEB LU logo

Poslovno komuniciranje

course

Aims of the course

- Podati temeljna znanja in novejše študijske ugotovitve s področja poslovnih odnosov in komuniciranja, s poudarkom na osebnem sporočanju.
- S pomočjo vaj razvijati komunikacijske spretnosti.
- Navajati študente na uporabo novih spoznanj in povezovanje le-teh z ustreznimi poslovnimi dejavnosti ter reševanjem poslovnih problemov.

Course syllabus

1. O poslovnem komuniciranju.
1.1. Opredelitev in pomen komuniciranja.
1.2. Komunikacijski proces in načini komuniciranja.
1.3. Psihološki in sociološki dejavniki komunikacije.
1.4. Verbalno in neverbalno komuniciranje.
2. Komunikacijske spretnosti.
2.1. Poslovna korespondenca.
2.2. Poslušanje.
2.3. Govorništvo
3. Oblike poslovnega komuniciranja
3.1. Poslovni pogovor.
3.2. Sestanki, razprave, posvetovanja.
3.3. Poslovna pogajanja.
3.4. Predstavitve in javno nastopanje.
3.5. Interno komuniciranje.
3.6. Komuniciranje pri iskanju zaposlitve
4. Medkulturno komuniciranje.
5. Poslovni bonton.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 18:00 in P-348
 
To top of page