EF SEB LU logo

Poslovno okolje podjetja

course

Aims of the course

- Pripraviti študenta na holistično naravo poslovnega okolja ter opozoriti na profesionalne odgovornosti managerjev.
- Razviti sposobnost razumevanja različnih interesnih skupin podjetja in priprave ustreznih aktivnosti.
- Prikazati prepletenost oziroma soodvisnost podjetij, države, širšega institucionalnega okolja in posameznika pri reševanju razvojnih vprašanj.
- Razviti sposobnost (veščino) sistematičnega spremljanja / analiziranja poslovnega okolja kot podlage za strateško razmišljanje.

Course syllabus

1. Poslovno okolje podjetja - opredelitev in teoretski pristop
2. Poslovni ekosistem - institucionalno okolje in organizacija trga
3. Interesne skupine ter družbeno odgovorno ravnanje. Izbrane dileme poslovne etike
4. Poslovni ekosistem na ravni države - konkurenčnost gospodarstev in vloga vlade v sodobnem gospodarstvu
5. Makroekonomska politika in finančni sistem
6. Mikroekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti.
7. Znanje, inovativnost in tehnnološko okolje
8. Pozicioniranje v mednarodnem poslovnem okolju
9. Družbena organiziranost, politika in gospodarstvo
10. Naravno okolje
11. Notranje okolje podjetja
12. Metodologije in analize poslovnega okolja podjetja

Course director(s)

 • Marko Jaklič, PhD, Full Professor

 • Academic Unit for Economics (Regular Member)
 • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
 • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
 • W: www.ef.uni-lj.si 
 • LinkedIn: www.linkedin.com/in/marko-jaklic-85291025 
 • Twitter: MarkoJaklic 
 • Skype: Marko.Jaklic 
 • Office Hours
 • Thursday at 12:00 in P-342
 •  
 • LinkedIn: Mateja Drnovšek 
 •  
 • Skype: mateja_drnovsek 
 
To top of page