EF SEB LU logo

Stroškovno računovodstvo

course

Aims of the course

- Opredeliti vlogo stroškovnega računovodstva v informacijskem sistemu podjetja
- Pojasniti različne koncepte stroškov
- Pojasniti pomen različnih stroškovnih konceptov za različne vrste poslovnih odločitev
- Prikazati praktično uporabnost stroškovnega računovodstva na praktičnih primerih

Course syllabus

1. Opredelitev stroškovnega računovodstva in različnih stroškovnih konceptov
2. Stroški po naravnih vrstah
2.1. Stroški amortizacije
2.2. Stroški materiala
2.3. Stroški storitev
2.4. Stroški dela
3. Spremenljivi in stalni stroški
3.1. Graf stroškov
3.2. Graf dobička
3.3. Paradoksi pri razumevanju stroškov
4. Neposredni in posredni stroški
4.1. Stroški in stroškovni nosilci
4.2. Polna lastna cena
4.3. Obračun stroškov po delovnem nalogu in za procesno proizvodnjo
4.4. Delitvene kalkulacije
4.5. Računovodstvo aktivnosti
5. Dodatni stroški
5.1. Izbira med različicami delovanja
5.2. Informacije za različne poslovne probleme
6. Računovodstvo odgovornosti
6.1. Stroškovna mesta odgovornosti
6.2. Prihodkovna mesta odgovornosti
6.3. Dobičkovna mesta odgovornosti
6.4. Naložbena mesta odgovornosti

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Friday at 9:00 in P306
  • Office Hours
  • Friday at 10:00 in P-214/I
 
To top of page