EF SEB LU logo

Temelji trženja

course

Aims of the course

- Razviti temeljna znanja o trženju kot poslovnem konceptu in kot dejavnosti v podjetju.
- Privzgojiti študentom občutek za to, kaj je tržno naravnano podjetje, ki stremi k izpolnjevanju pričakovanj porabnikov bolje od konkurentov.
- Razviti sposobnosti za povezovanje posameznih sestavin trženja v harmonično celoto.
- Privzgojiti študentom potrebo po budnem spremljanju dogajanja v konkurenčnem okolju podjetja in lastno pozitivno naravnanost do sprememb.
- Navaditi študente na skupinsko delo in na uporabo pridobljenega znanja pri reševanju konkretnih problemov.

Course syllabus

1. Opredelitev trženja in temeljnih trženjskih konceptov
2. Vrednost, zadovoljstvo, zvestoba porabnikov
3. Strateški trženjski proces in načrt
4. Izzivi in prilagajanje trženja v 21. Stoletju
5. Trženjsko okolje
6. Trženjske raziskave
7. Napovedovanje in merjenje povpraševanja
8. Nakupno vedenje porabnikov
9. Ciljno trženje – segmentiranje, ciljanje in pozicioniranje
10. Izdelek, storitev in ostale trženjske entitete 11. Življenjski cikel izdelka/druge entitete in razvoj novih izdelkov/drugih entitet
12. Blagovne Znamke
13. Cena
14. Tržne poti
15. Trženjsko komuniciranje – oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi
16. Trženjsko komuniciranje – osebna prodaja, neposredno trženje, trženje od ust do ust, interaktivno trženje

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 13:00 in P-333
 • Tomaž Kolar, PhD, Full Professor

 • Academic Unit for Marketing (Department Vice Chair)
 • Academic Unit for Entrepreneurship (Associate Member)
 • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
 • Office Hours
 • Tuesday at 13:30 in P-341
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 11:30 in P-329
 
To top of page