EF SEB LU logo

Tržne poti

course

Aims of the course

- Razumeti elemente, delovanje in vodenje tržnih poti podjetja.
- Seznaniti študenta z metodami in tehnikami, ki omogočajo spoznavanje potreb kupcev glede storitev na tržni poti in sposobnosti podjetja za zadovoljitev teh potreb.
- Razumeti odnose med podjetji na tržni poti.
- Usposobiti študenta za samostojno trženjsko raziskovanje za potrebe načrtovanja, organizacije in vodenja tržnih poti.

Course syllabus

1. Načrtovanje tržnih poti
2. Segmentacija trga za potrebe tržnih poti: kaj pričakujejo kupci?
3. Tokovi na tržnih poteh in struktura tržnih poti
4. Analiza vrzeli: kako doseči ciljne segmente?
5. Moč na tržni poti: kdo jo ima in od kod izvira?
6. Spori in koordinacija na tržni poti
7. Povezovanja in strateška zavezništva
8. Trgovina na drobno, franšizing
9. Trgovina na debelo in vodenje nabavne verige
10. Slovenska zakonodaja na področju tržnih poti

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page