EF SEB LU logo

Praktična ekonomska analiza

course

Aims of the course

Približati sodobne ekonomske vsebine študentom na način, da spoznajo:
– delovanje pokojninskega sistema, učinke pokojninske reforme ter javnofinančni položaj v Republiki Sloveniji (aktualne raziskave in članki, ZPIZ-2);
– delovanje Evrosistema (pregled delovanje, ključne obrestne mere ECB, oblikovanje EURIBOR, uspešnost skupne monetarne politike ECB v času finančne krize);
– dohodkovno neenakost v Republiki Sloveniji in širše v obdobju zadnjih dvajsetih let (raziskave in mednarodne primerjave);
– neopredmeteni kapital in inovacije kot gonilni sili gospodarske rasti v Sloveniji in širše v Evropski uniji (aktualne raziskave in članki);
– obdavčevanje dohodkov pravnih oseb v povezavi z investicijami v Republiki Sloveniji (davčne olajšave za investiranje, aktualne raziskave in članki);
– globalno finančno in ekonomsko krizo ter njune posledice (odmevnost Slovenije pred krizo in tekom krize, aktualni strokovni članki in raziskave).

Seznaniti študente z uporabo domačih in mednarodnih statističnih podatkov, raziskovalnih virov in interaktivnih orodij na način, da spoznajo:
– kje je mogoče pridobiti statistične podatke (publikacije in podatkovne baze Statističnega urada RS, Banke Slovenije, Ministrstva za finance, Eurostata, ECB, OECD, MDS, Svetovne banke, Združenih narodov);
– kateri statistični mikropodatki so na voljo doma in v tujini, kateri so njihovi specifičnosti in kako jih je mogoče pridobiti za raziskovalne namene (demonstracija s primeri, delo v računalniški učilnici);
– kako uporabiti statistične poslovne, mikro in makro podatke za potrebe seminarskih nalog ter diplomskih in magistrskih del (demonstracija s primeri, delo v računalniški učilnici);
– katere raziskave in delovni zvezki so na voljo, česa se moramo zavedati pri njihovi uporabi in kako jih uporabiti (raziskave in delovni zvezki Banke Slovenije, UMAR, inštitutov in fakultet, ECB, OECD, MDS, Svetovne banke, Združenih narodov);
– kako pridobiti znanstvene članke in knjige ter kako jih uporabiti (dostop do baz s polnimi besedili člankov in knjig, viri za ekonomiste na spletu);
– kako uporabiti interaktivna orodja pri raziskovalnem delu ter infografike pri predstavitvah (seznam interaktivnih orodij, delo z infografikami).

Študentje ne potrebujejo posebnega metodološkega predznanja, je pa slednje zelo koristno pri kasnejši praktični uporabi statističnih podatkov, raziskovalnih virov in interaktivnih orodij.

Course syllabus

1. Pokojninski sistem
2. Javnofinančna vzdržnost
3. Evropski monetarni sistem
4. Dohodkovna neenakost
5. Neopredmeteni kapital in gospodarska rast
6. Davek od dohodka pravnih oseb in investicije

7. Statistične publikacije
8. Domače statistične podatkovne baze
9. Mednarodne statistične podatkovne baze
10. Uporaba statističnih mikropodatkov
11. Raziskave in članki
12. Interaktivna orodja in infografike

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 14:30 in RZ-402
 
To top of page