Taxes and Corporations

course

Aims of the course

- Predstaviti osnove delovanja javnih financ - s poudarkom na davkih, ki jih plačujejo podjetja.
- Prikazati normativno in pozitivno teorijo alokacije javnih dobrin, teorijo javne izbire ter izbrane teme iz optimalnega obdavčevanja.
- Predstaviti teoretična izhodišča posameznih vrst davkov (dohodnina, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, itd.), vprašanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter proračunskega primanjkljaja in javnega dolga.
- Vključiti primerjalno analizo davčnih olajšav na ravni podjetja ter izračune efektivnih davčnih stopenj.
- Nameniti poseben del predmeta poteku davčne harmonizacije v Evropski Uniji ter problemom, ki pri tem nastopajo.

Course syllabus

1. Normativna in pozitivna teorija alokacije javnih dobrin
2. Teorija javne izbire
3. Izbrane teme iz teorije optimalnega obdavčenja dohodka in potrošnje
4. Teoretične osnove posameznih vrst davkov (dohodnina, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, neposredni davek na potrošnjo, premoženjski davki)
5. Harmonizacija posrednih in neposrednih davkov v Evropski Uniji
6. Davki in davčne obremenitve podjetij (primerjalna analiza davčnih olajšav in izračuni efektivnih davčnih stopenj)
7. Javnofinančni prihodki in odhodki
8. Proračunski primanjkljaj in javni dolg

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 9:00 in RZ104
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 10:00 in RZ-102
 
To top of page