EF SEB LU logo

Notranja revizija (NI AKTIVNO)

course

Aims of the course

- Predstaviti pomen in vlogo notranjega revidiranja v organizaciji
- Predstavitvi naraščajoč pomen notranjega revidiranja v Sloveniji
- Seznaniti študente s pojmovanjem, vrstami, pravnimi, strokovnimi in poklicno-etičnimi pravili notranjega revidiranja
- Seznanitev s procesom notranjega revidiranja
- Razumevanje narave dela notranjega revizorja
- Razumevanje vloge notranjega revizorja pri odkrivanju in preprečevanju prevar ter pri obvladovanju tveganj v organizaciji

Course syllabus

1. Opredelitev in pomen notranje revizije
2. Hierarhija pravil notranjega revidiranja
3. Razvoj notranje revizije v Sloveniji
4. Organizacijski in metodološki vidik notranje revizije s prikazom praktičnih primerov izvedbe notranje revizije
5. Kakovost notranjega revidiranja
6. Posebnosti notranjega revidiranja v bankah, zavarovalnicah, borznoposredniških družbah
7. Prevare in vloga notranjega revizorja pri preprečevanju odkrivanju prevar
8. Etični vidik notranjega revizorja
9. Posebnosti notranjega revidiranja v javnem sektorju
10. Vloga notranjega revizorja v procesu obvladovanja tveganj

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 15:00 in R-313
 
To top of page