Managing Nonprofit Organizations

course

Aims of the course

- Celovito prikazati proces managementa v neprofitnem sektorju, skozi glavne funkcije planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja.
- Spoznati vlogo procesa managementa v neprofitnem sektorju.
- Definirati vlogo managementa neprofnih organizacij.

Course syllabus

1. Opredelitev neprofitne organizacije
2. Opredelitev managementa neprofitnih organizacij
3. Poslovodenje sprememb v neprofitnem sektorju
4. Strateški management v neprofitnem sektorju
5. Vodenje in motiviranje v neprofitnih organizacijah
6. Poslovodenje kakovosti storitev neprofitnega sektorja
7. Etika v neprofitnem sektorju
8. Poslovodnje financ in virov v neprofitnem sektorju
9. Zbiranje sredstev v NPO
10. Ravnanje z informacijami in sistemi odločanja
11. Neprofitne organizacije v mednarodnem okolju
12. Socialno podjetništvo

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:00 in D110
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 18:00 in P-348
 
To top of page