EF SEB LU logo

Management ustvarjalnosti in inovativnosti

course

Aims of the course

Management ustvarjalnosti in inovativnosti je predmet, ki bo predstavil pregled sodobnih raziskav in praks, ki temeljijo na najpomembnejših temah, konceptih in prispevkih na področju znanja, ustvarjalnosti in inovacijskega managementa. Ponudil bo izkustveno učenje kompetenc, potrebnih za vodenje sprememb v organizacijah (zlasti s poudarkom na teh). Predmet bo obravnaval tri vprašanja: 1) zakaj morajo posamezniki, timi in organizacije ustvarjati in inovirati pri delu; 2) kaj je ustvarjalnost in inovativnost v organizacijskih okoljih in 3) kaj lahko vodje, agenti sprememb, vodje človeških virov in strokovnjaki, zaposleni in organizacije na splošno naredijo, da olajšajo učenje, ustvarjalnost in inovacijske procese znotraj in okoli svojih organizacij.

Course syllabus

1. Ustvarjalnost in inovativnost: Kaj sta in zakaj sta pomembni
2. Inovativnost kot ključni poslovni process
3. Grajenje inovativnih organizacij
4. Viri inoviranja
5. Inovacijska omrežja
6. Razvoj novih produktov in storitev
7. Zajemanje koristi inoviranja
8. Prihodnost dela in inovativne metode dela

Course director(s)

  • W: http://www.mihaskerlavaj.net 
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=854484 
  • Twitter: @SkerlavajMiha 
  • Skype: mihaskerlavaj 
  • Office Hours
  • Tuesday at 15:00 in Zoom
 
To top of page