EF SEB LU logo

Ekološki management v turizmu

course

Aims of the course

- Seznaniti slušatelje s problematiko ekološkega managementa v turizmu in z osnovami takšnega koncepta.
- Podati osnovna izhodišča za uvajanje ekološkega managementa v turistična podjetja.
- Poudarek predmeta je na produktnem konceptu oziroma ekološkem managementu z vidika posameznih turističnih podjetij/ponudnikov, manj so zajeti destinacijski vidiki kot celota.

KONKRETNA IZVEDBA PREDMETA ZA TEKOČI CIKEL PREDAVANJ JE SPROTI OBJAVLJENA NA SPLETNIH STRANEH PREDMETA OD DNEVA ZAČETKA CIKLA PREDAVANJ. SPLETNE STRANI IZVEDBE PREDMETA SE ZAPREJO PO KONČANIH TEKOČIH PREDAVANJIH.

Course syllabus

1. Uvod
2. Opredelitev ekološkega managementa
3. Modeli ekološkega managementa v turizmu
3.1. Management kakovosti okolja (green)
3.2. Management ekoloških vplivov (grey)
4. Kategorije ekološkega mangementa v turizmu
4.1. Ekološki kodeksi
4.2. Interni ekološki standardi in ekološki management
4.3. Ekološke nagrade, priznanja
4.4. Ekološki znaki
4.5. Ekološke sheme (EMAS)
5. Uvajanje ekološkega managementa v turistično podjetje
5.1. Vloga javnega, zasebnega in nevladnega sektorja
5.2. Modeli uvajanja ekološkega managementa v podjetje
6. Študije primerov
6.1. Etični kodeks WTO
6.2. Lao Code of Conduct
6.3. Green Globe
6.4. Znak EU za hotele
6.5. Green Key

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 8:00 in RZ-101
 
To top of page