EF SEB LU logo

Ekonomija turizma in politika

course

Aims of the course

- Ponoviti in nadgraditi znanje o turizmu iz dodiplomskega študija.
- Spoznati pomen turizma za svetovno, narodno in regionalno gospodarstvo, delovanje turističnega trga ter ekonomske funkcije turizma.
- Spoznati osnovne teoretične pristope k ocenjevanju gospodarskih učinkov turizma.
- Spoznati pojem in primere turistične politike.
- Razviti poznavanje oblik in instrumentov turistične politike in njihovo moč.
- Razvijati sposobnost oblikovanja in uporabe instrumentov turistične politike v konkretnih primerih, ob upoštevanju omejitev v širšem okolju.
- Usposobiti študente uporabljati teoretično znanje na konkretnih primerih.

Course syllabus

0. Uvod (osnove, kvantitativni razvoj, trendi)
1. Predmet
2. Ekonomske zakonitosti na turističnem trgu
2.1. Turistično povpraševanje
2.2. Turistična ponudba
2.3. Turistični trg.
3. Turistična potrošnja.
4. Vpliv turizma na narodno gospodarstvo
4.1. Devizna funkcija ali vpliv turizma na plačilno bilanco
4.2. Kompenzacijska funkcija
4.3. Konverzijska funkcija (valorizacija turističnih privlačnosti)
4.4. Zaposlitvena funkcija
4.5. Inflacijsko- deflacijska funkcija
4.6. Turistični multiplikator
5. Turizem in gospodarski razvoj
6. Turistična politika
6.1. Opredelitev
6.2. Razlogi za turistično politiko
6.3. Vloga države v turistični politiki
7. Turizem in turistična politika v EU
8. Strategije razvoja turizma in instrumentarij turistične politike - študije primerov na nacionalni ravni in na ravni EU

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 8:00 in RZ-101
 
To top of page