EF SEB LU logo

Ekonomika regulacije

course

Aims of the course

a) spoznati, kaj je ekonomska regulacija
b) razumeti, kako je ekonomska regulacija povezana z liberalizacijo trgov
c) seznaniti se z različnimi metodami ekonomske regulacije in razumeti razlike z vidika različnih deležnikov
d) seznaniti se z vlogo regulacijskih institucij v EU
e) spoznati regulacijo evropskih in slovenskih GJS
f)razumeti vpliv regulacije na cene in donosnost podjetij

Course syllabus

Vrste regulacije in teorije ekonomske regulacije
Razlogi za ekonomsko regulacijo
Cenovna regulacija; teoretične osnove regulacije naravnih monopolov – učinkovite cene
Praktični vidiki cenovne regulacije: ameriški model regulacije donosnosti in britanski model regulacije RPI-X
Benčmarking v regulaciji
Regulacija kakovosti
Ekonomika okoljevarstvene regulacije: instrumenti in primeri
Splošna načela regulacije in liberalizacije trgov v EU
Ekonomika regulacije medomrežnega povezovanja v telekomunikacijah (s poudarkom na EU in Sloveniji)
Regulacija energetskega sektorja (omrežnin): elektrika in plin (s poudarkom na EU in Sloveniji)
Ekonomska regulacija transportnega sektorja (s poudarkom na EU in Sloveniji)
Regulacija dejavnosti oskrbe z vodo, čiščenja in odvajanja odplak (s poudarkom na EU in Sloveniji)

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:30 in RZ-406
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 10:00 in R-309
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Friday at 13:00 in RZ-405
 
To top of page