EF SEB LU logo

Medijsko načrtovanje

course

Aims of the course

- Opozoriti na pomen medijskega načrtovanja glede na velik delež, ki ga trženjskih proračunih zajema zakup medijskega prostora in časa.
- Prispevati k razumevanju problemov, ki so povezani z medijskimi odločitvami in z njihovim vplivom na celotne trženjske procese.
- Predstaviti proces medijskega načrtovanja, ki se začne s postavljanjem ciljev glede na izbrane ciljne skupine, ki upošteva medijsko strategijo, prednosti in slabosti različnih medijev, ipd.
- Seznaniti z orodji za medijsko načrtovanje za reševanje problemov v trženjsko-komunikacijskem načrtovanju.
- Seznaniti s strateškim in taktičnim odločanjem v načrtovanju medijev v okviru izbrane trženjske, trženjsko-komunikacijske in kreativne strategije.
- Razviti sposobnosti za oblikovanje ustreznih medijskih strategij ter medijskih načrtov.

Course syllabus

1. Uvod v medijsko načrtovanje in medijske strategije v okviru trženja in trženjskega komuniciranja.
2. Kvantitativni dejavniki v medijskih odločitvah, doseg, frekvenca, efektivna frekvenca, raziskave v
medijskem načrtovanju.
3. Izbor ciljne skupine, segmentacijski kriteriji za ciljno občinstvo, kvalitativni dejavniki pri izboru
medijev in medijskih nosilcev.
4. Medijski načrt, medijska strategija, določanje in razporejanje medijskega proračuna.
5. Merjenje občinstva za elektronske medije - radio in televizija.
6. Merjenje občinstva za tiskane medije.
7. Neposredna pošta in zunanji mediji.
8. Interativni mediji in medijsko načrtovanje.

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: si.linkedin.com/in/vesnazabkar 
  • Twitter: twitter.com/vzabkar 
  • Skype: vesna.zabkar 
  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-331
 
To top of page